Agenda vergadering  15 November Agenda bijeenkomst Adviesraad Sociaal Domein woensdag 15-11-2023,  

Aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis ruimte 005.

Dit is een besloten vergadering. 1. Opening door de voorzitter.

 2. Mededelingen .

  19.45u- 20.15u Zal Liesbeth Kox ons bijpraten over de Raadsrapportage 2022.
  20.30u-21.00u Kirsten Diehl wil input over de uitdagingen bij het ouder worden.

 3. Inkomende en uitgaande post.

 4. Actielijst overleg 11-10-2023.

 5. Stand van zaken diverse onderwerpen en terugkoppelingen.

  a. Werkgroep Jeugd; afspraak Maartje van Os gemaakt?
  b. Werkgroep WMO 14 nov bijgepraat met Maddy de Boer.
  c. Werkgroep Werk en inkomen
  d. Werkgroep Communicatie
  e. Woonzorgvisie ROSA
  f.  Inclusie, reactie op advies per brief gekregen.

 6. Afspraken bijwonen vergaderingen en andere activiteiten. 

  a. Werkgroep werk en inkomen komt bij elkaar 16 nov.
  b. Radenavond H.v.B in Chaam 29 nov.
  c. Armoedebijeenkomst in de Schakel 30 nov.
  d. Uitnodiging VIP 8 dec.
  e. DB overleg met Manon 8 dec.

 7. Werving leden Adviesraad verdere invulling hiervan, stand van zaken.


 8. Communicatie:

  a. Externe en interne communicatie.
  b. Website
  c. E-mailadressen
  d.
  Facebook, te plaatsen High Lights en artikelen in het weekblad.

 9. Aangeven punten volgende vergadering

 10. Rondvraag.         

 
Sluiting vergadering