Agenda vergaderingen 

Vergaderdata 2024

Datum

Lokatie

Agenda

24 Januari

Gemeentehuis Rijen


21 februari

Gemeentehuis Rijen


20 Maart

Molenschot Molenwiek

24 April

Rijen, locatie volgt


23 Mei

Hulten de Chump

26 Juni

De Boodschap, Rijen

Juli & Augustus

Geen ivm vakanties

4 September

Gemeentehuis Rijen


16 Oktober

Gemeentehuis Rijen

13 November

Gemeentehuis Rijen

11 December

Gemeentehuis Rijen

Alle vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn besloten tenzij anders wordt aangegeven.